Szkolenia

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z MIASTA LUBLIN

BRAK MIEJSC

Temat szkolenia:

"Terapia behawioralna w pracy z osobami niepełnosprawnymi" Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu miasta Lublin,(16h), odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 14.10.2016, 15.10.2016

DRUGI TERMIN: 28.10.2016, 29.10.2016

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez MOPR w Lublinie ze środków Prezydenta Miasta Lublin. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym

formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

BRAK MIEJSC

Temat szkolenia:

"Trening Umiejętności Społeczno-Komunikacyjnych (TUSK) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami społeczno-komunikacyjnymi"

Szkolenie trzydniowe (30 h) odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

Termin pierwszy: 04.11.2016, 05.11.2016, 12.11.2016

Termin drugi: 25.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym

formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez ROPS ze środków województwa lubelskiego.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

BRAK MIEJSC

Temat szkolenia:

Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) - strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne. Szkolenie czterodniowe (40 h) odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

Termin pierwszy: 30.10.2015; 06.11.2015;13.11.2015;20.11.2015

Termin drugi: 27.11.2015; 04.12.2015; 11.12.2015; 18.12.2015

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez ROPS ze środków PFRON.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Z LUBLINA

BRAK MIEJSC

Temat szkolenia: "Terapia behawioralna w praktyce"

Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu miasta Lublin, odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 02.10.2015; 09.10.2015

DRUGI TERMIN: 12.10.2015; 19.10.2015

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.

Szkolenie dofinansowane przez MOPR w Lublinie ze środków Prezydenta Miasta Lublin. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI Z MIASTA LUBLIN

BRAK MIEJSC

Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) - strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.

Szkolenie czterodniowe (40 h) odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach: 29.X, 30.X, 26.XI, 27.XI .2014 r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym:

stow-sloneczko@o2.pl

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez MOPR.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

1.BRAK MIEJSC! Temat szkolenia: Terapia integracji sensorycznej w praktyce.
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu miasta Lublin, odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 17, 18.10.2013r. ;
DRUGI TERMIN: 14,15.11.2013r.

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez MOPR w Lublinie ze środków Prezydenta Miasta Lublin.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym:

stow-sloneczko@o2.pl


2.BRAK MIEJSC! Temat szkolenia: Terapia behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania.
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu woj. lubelskiego odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 24,25.10.2013r.
DRUGI TERMIN: 28,29.11.2013r.

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.
Szkolenie dofinansowane przez ROPS w Lublinie ze środków PFRON.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym:
stow-sloneczko@o2.pl

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Z MIASTA LUBLIN

1. brak miejsc: Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) - strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne.

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

29.X, 31X, 12.XI, 14.XI .2012 r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym:

stow-sloneczko@o2.pl

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez MOPR ze środków PFRON.

2.brak miejsc: Elementy terapii integracji sensorycznej w oddziaływaniu rewalidacyjnym wobec wybranych grup niepełnosprawności. Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach: 26XI i 28 XI.2012 r.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym:

stow-sloneczko@o2.pl

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.

Szkolenie dofinansowane przez Prezydenta Miasta Lublin

Ilość miejsc ograniczona!Rady szkoleniowe dla nauczycieli i rad pedagogicznych

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zmiany w przepisach prawa w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-2,5h
 • model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole-2,5h
 • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się-2,5 h
Szkolenia z tego zakresu możemy dopasować do Państwa potrzeb. Szkolenia prowadzi Dorota Fornalska-logopeda, Lider Zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z Lublina

Stowarzyszenie "Słoneczko" serdecznie zaprasza nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ze szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w szkoleniu:

"Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej. Odczytywanie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej w pracy z uczniami"

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu stowarzyszenia dofinansowanego przez Prezydenta Miasta Lublin.
 • Szkolenie odbędzie się w 3 terminach;


  • 26.09.2009 (sobota)-9-16 - brak miejsc!
  • 24.10.2009(sobota)-9-16 - brak miejsc!
  • 28.11.2009(sobota)-9-16

 • Długość szkolenia: 9 jednostek lekcyjnych
 • Miejsce :ZSO nr 5 w Lublinie, ul. Rzeckiego 10
 • Zapewniamy catering na szkoleniu
 • Ilość miejsc ograniczona!
Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych oraz certyfikaty ukończenia. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Dorota Fornalska pod numerem telefonu 0508286660 lub za pośrednictwem maila:stow-sloneczko@o2.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia droga elektroniczną na formularzach zgłoszeniowych.

Szkolenie z MMPI-A

Lubiln, 9 grudnia 2008 r. -- Stowarzyszenie "Słoneczko" serdecznie zaprasza psychologów do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu zasad diagnozy i interpretacji testu MMPI-A w ramach projektu "Nowoczesny warsztat psychologa" dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.
 • Długość szkolenia: 10 godzin lekcyjnych, 09.00 - 16.30
 • Termin: 16 grudnia (wtorek)
 • Miejsce: Łęczna (O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo do 13 grudnia)
 • Koszt szkolenia: 40 zł płatne na miejscu
 • Prowadzący: Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Kucharski kierownik Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej. Autor 12 książek i wielu artykułów, zajmujący się pracami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania narzędzi do diagnozy osobowości.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia drogę elektroniczną na formularzach zgłoszeniowych (do pobrania poniżej) na adres: stow-sloneczko@o2.pl Więcej informacji pod numerem telefonu: 508 286 660

Formularz zgłoszeniowy >>


Szkolenie z MMPI-II

Lubiln, 9 grudnia 2008 r. -- Stowarzyszenie "Słoneczko" serdecznie zaprasza psychologów do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu zasad diagnozy i interpretacji testu MMPI-II w ramach projektu "Nowoczesny warsztat psychologa" dofinansowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie.
 • Długość szkolenia: 10 godzin lekcyjnych, 10.00 - 17.30
 • Termin: 15 grudnia, poniedziałek
 • Miejsce: Lublin (O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie lub mailowo do 13 grudnia)
 • Koszt szkolenia: 40 zł płatne na miejscu
 • Prowadzący: Szkolenie poprowadzi dr Tomasz Kucharski kierownik Centrum Psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości Zawodowej. Autor 12 książek i wielu artykułów, zajmujący się pracami naukowo-badawczymi w zakresie opracowywania narzędzi do diagnozy osobowości.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 grudnia drogę elektroniczną na formularzach zgłoszeniowych (do pobrania poniżej) na adres stow-sloneczko@o2.pl Więcej informacji pod numerem telefonu: 508 286 660

Formularz zgłoszeniowy >>
Rady szkoleniowe dla nauczycieli i rad pedagogicznych:
 1. "Sukcesy ucznia w szkole- od kogo i od czego zależą?"- 3h prowadzący- Jacek Piłat, psycholog

 2. "Psychologiczne pułapki w ocenianiu ucznia"- 3h, prowadzący Jacek Piłat, psycholog

 3. "Jak czytać opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej"- 3h, prowadzący Jacek Piłat, psycholog,

 4. "Wypalenie zawodowe u nauczyciela"- warsztaty, 3h, prowadzący Tomasz Piasecki, psycholog, terapeuta i Jacek Piłat, psycholog.
Istnieje możliwość organizacji stałej grupy wsparcia dla nauczycieli (spotkanie co miesiąc lub co 2 tygodnie)
 1. "Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową lub dzieckiem agresywnym?"- 3h, prowadzący Tomasz Piasecki, psycholog, terapeuta.

 2. "Biofeedbeck EEG- nowy sposób terapii dla dzieci z deficytem uwagi"- 3h, prowadzący Michał Niewiadomy, psycholog


partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki