Zarząd Stowarzyszenia


Prezes

Dorota Fornalska

Wiceprezes

Robert Bogudziński

Członek Zarządu

Jacek Piłat

Sekretarz

Iwona Michalak


partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki