Donatorzy1. Urząd Miasta Lublin

2. MOPR Lublin

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im.Macieja Rataja

4. Urząd Gminy Sosnowica

5. Urząd Gminy Markuszów

6. Fundacja i. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

7.


8.


9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

10.
partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki