Nasze działania

W sierpniu 2007 r. podjęliśmy nastepujące działania:
  1. Stowarzyszenie "Słoneczko" wcześniej nawiązało współpracę z gminą Markuszów współorganizując Dożynki 2007 ( 26.08.2007), podczas których prowadziliśmy bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz integracyjne zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu.

  2. podpisanie porozumień miedzy stowarzyszeniem a gminami (Markuszów i Sosnowica) w zakresie pomocy rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi.

  3. w obu gminach nieodpłatne przekazania pomieszczeń na terapie
Od października 2007 r. zaczęliśmy konkretne działania typu zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Jest ich w tej chwili 6.

Szcześliwie udało nam się dzięki życzliwości Pana Dyrektora Wiesława Milera pozyskać od Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie przy ul. Rzeckiego 10 pomieszczenia (budynek szkoły jest przystosowany dla niepełnosprawnych). Prowadzimy terapie: logopedyczną, pedagogiczną, psychoterapię, artterapię , aquaterapię. Dzieci maja możliwość bezpłatnego korzystania z basenu w budynku ZSO nr 5. Wprowadziliśmy także nowe terapie: dogoterapię i hipoterapię.

Ze względu na trudności w zdobyciu środków w Lublinie, a duże potrzeby w tym zakresie, postanowiliśmy prowadzić zajęcia nieodpłatnie (jako wolontariusze). Dlatego na razie nie możemy wziąć pod naszą opiekę większej ilości dzieci, choć jeśli uda nam się pozyskać środki na pewno przyjmiemy oczekujące dzieci i rozszerzymy naszą ofertę terapii.

Mamy w stowarzyszeniu świetnych specjalistów mających doświadczenie w pracy z takimi dziećmi.

Poza Lublinem, od października do grudnia 2007 r. realizujemy nasz autorski projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im .Macieja Rataja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Nazwaliśmy nasz projekt: "Zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne dla 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (upośledzenie umysłowe) z 2 gmin województwa lubelskiego". Zajęcia te będą kontynuowane ze środków gmin.

Od stycznia 2008 r. chcemy rozszerzyć nasze terapie na inne gminy Lubelszczyzny, obecnie jesteśmy na etapie podpisywania porozumień z gminami.


partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki