Inni o nas

Mimo Wszystko - kwartalnik integracyjny stowarzyszenia "Stokrotka"


1 marca 2008 r.
SŁONECZKO DZIECIOM

Prawo do edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest zagadnieniem nie do zakwestionowania. Rzeczywistość niesie ze sobą szereg uwarunkowań, które stanowią barierę nierzadko nie do pokonania. Znaczna odległość naszej gminy od dużych aglomeracji miejskich warunkuje dostępność dzieci i młodzieży niepełnosprawne j do właściwie realizowanego procesu edukacji, rehabilitacji intelektualnej jak i społecznej.

Nasze społeczeństwo coraz bardziej otwiera się na ludzi sprawnych inaczej, jednak brak troski i głębszej refleksji na temat potrzeb i oczekiwań świata osób naznaczonych przez los przeraża a jednocześnie mobilizuje rodziców do działań zapobiegających wykluczeniu ich pociech.

Współpracę z lubelskim Stowarzyszeniem Słoneczko zainicjowała Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy Teresa Paluch - Kasprzyk. Doszło do rozmów z władzami naszej gminy, co zaowocowało podpisaniem porozumienia między Wójtem Gminy Sosnowica Krystyną Jaśkiewicz a Prezes Stowarzyszenia Słoneczko Dorotą Fornalską. Wójt zobowiązała się do zapewnienia pomieszczeń z drobnym wyposażeniem zaś Prezes zapewniła kadrę profesjonalistów /psycholog, pedagog specjalny, muzykoterapeuta/.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, opieką objęto ośmioro dzieci. Każde dziecko jednorazowo realizuje swój program terapeutyczny w wymiarze trzech godzin. Rodzice zaś mogą wymieniać między sobą doświadczenia, korzystać z tzw grupy wsparcia. Pojawiła się nadzieja, iż spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu, co z pewnością przełoży się na wzrost efektu terapeutycznego uczestników spotkań.

19 grudnia Słoneczko zorganizowało w Kawiarni Włoskiej przy ul. Chopina w Lublinie spotkanie gwiazdkowe dla uczestników zajęć z Markuszowa i Sosnowicy. Rodzice wraz z dziećmi i przedstawiciele Stowarzyszenia przy pysznym ciastku i gorącej czekoladzie śpiewali kolędy, rozmawiali i życzyli sobie dalszej wspaniale układającej się współpracy. Na spotkanie przybył także Mikołaj, który obdarował dzieci upominkami.

My rodzice jesteśmy niezwykle wdzięczni realizatorom przedsięwzięcia. Nawet najdrobniejsze działania służące aktywizacji, rehabilitacji oraz integracji naszych dzieci napawają nas niezwykłym optymizmem. Szkoda, że w naszym powiecie problematyka związana z edukacją i terapią uczniów sprawnych inaczej jest delikatnie mówiąc marginalizowana. Oczekujemy zmiany tego stanu rzeczy, gdyż miarą rozwoju społeczeństwa jest jego stosunek do osób niepełnosprawnych.

Jan Jaskiewicz


partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki