Nabór do projektu eMOCjonalni 2017

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z: terapii EEG biofeedback, terapii behawioralnej i społecznej rehabilitacji przez sztukę (połączenie artterapii z elementami socjoterapii). W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 25 roku życia z terenu miasta Lublin posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

O zakwalifikowaniu do projektu (po spełnieniu warunków formalnych) będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Projekt dofinansowany jest przez MOPR w Lublinie ze środków Gminy Lublin.
O nas

Nasze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Słoneczko" powstało 12 czerwca 2007r. w Lublinie.

Założone zostało przez Rodziców dzieci niepełnosprawnych i specjalistów (pasjonatów) zajmujących się problematyką niepełnosprawności, z potrzeby serca, dla dzieci, które oczekują pomocy. Chcemy, by również dla nich zaświeciło "słoneczko".
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową non profit.

Celem naszej działalności jest:
  1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom

  2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi,

  3. popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością,

  4. prowadzenie działalności integracyjnej.

  5. pomoc rodzinom zagrożonym różnym patologiom społecznym i przeciwdziałanie im.partnerzy:
XIX LO w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji - Psychologika Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki